94bd7ab2-e64d-44ed-94d5-17fb3df50b76

Az értelmező kéziszótár a kreativitás alatt alkotóerőt, teremtőerőt ért. A kreativitás szó eredete a görög creare szóból ered, melynek jelentése: nemzeni, szülni, alkotni, megteremteni. A pszichológiában azt a belső folyamatot nevezik kreativitásnak, ami az ismeretektől és az intelligenciától nem független, de ezeket mégis meghaladó, önálló tevékenység.

P. Guilford az Amerikai Pszichológiai Társaság elnöke (1950) volt az első, aki a kreativitás-kutatásnál személyiségjegyeket és adottságokat különböztetett meg. A jegyek olyan, viszonylag tartós vonások, amelyek az egyik embert a másiktól megkülönböztetik. Az adottság viszont lehetővé teszi, hogy az ember bizonyos dolgokat megtanuljon; ez függ az örökléstől, a környezeti hatásoktól, illetve a kettő interakciójától. Guilford és Torrance legalább tíz kreatív képességet gyűjtöttek össze, melyek feltételezésük szerint a kreativitás struktúráját alkotják: szenzitivitás, fluencia(könnyedség), originalitás (eredetiség), flexibilitás (rugalmasság), szintetizálás, elaboráció (kidolgozottság), analízis, redefiniálás, komplexitás, értékelés.

Guilford meggyőződése, hogy az ember számára mindegy, hogy milyen területen fejleszti a kreativitását, mert a kreativitás a tanulás része. Mivel a tanulás az életünk része, ezért a kreativitást minden területen ki lehet bontakoztatni. Tanuláskor új információkat fogadunk be, a kreativitás pedig abban rejlik, hogy az új és a régi információk között milyen új kapcsolatokat fedezünk fel. A mai világunk célorientáltságában ritkán jut idő a dolgok folyamatát szemlélni, belemélyedni. A kreativitásnál pont az a lényeg, hogy benne legyünk a folyamatban és átéljük teljes lényünkkel. Fontos megvizsgálni és tudatosítani, hogy milyen úton tudjuk betölteni a kreativitás “parancsát”. Fontos, hogy nyitottá váljunk és merjük átadni magunkat a képzeletünk szárnyalásának. Értelemmel terhelt világunkban nehéz ezeket a gondolatokat megemészteni, mert nem éljük meg a kreativitás minőségét, vagy legalábbis csak azt a részét, ami a hétköznapi életünkben elengedhetetlen. A kreativitás több szintű készség. Fejlesztése a gyakorlatban azt jelenti, hogy feltérképezzük, hol is állunk jelenleg a kreativitás terén, és megcélozzuk a magasabb szintek elérését.

A kreatív folyamat felgyülemlett érzelmek levezetődése, mely szabad asszociációk útján valósul meg, és amelyet a fantázia, a nappali álmodozás és a gyermeki játék tükröz. A kreatív egyén elfogadja és feldolgozza ezeket az asszociációkat, a nem kreatív viszont elfojtja. Egy kreatív pillanat vagy folyamat beteljesüléséhez szükség van bizonyos feltételekre. Amennyiben ezek nem tudnak teljesülni, akkor elmaradhat a nagy pillanat. Így fontos feltétele a kreativitásnak a  fogékonyság, a kérdésfeltevés, a csodálkozás, egy tárgy iránti szenvedélyes szeretet, objektív odaadás, tulajdon és megszállottság. 

Rogers (1959) szerint a kreatív magatartás feltétele: a külvilággal szembeni nyitottság, a belső értékmérés, valamint az a képesség, amely segítségével, elemekkel és gondolatokkal játszunk. A külvilággal szembeni nyitottság azt jelenti, hogy az egyén a lehető legtöbb információt gyűjtse össze anélkül, hogy előzetesen korlátokat szabna magának. A belső értékmérésnél a külső kritikát nem lehet figyelmen kívül hagyni, azonban az egyén önmegvalósítása szempontjából rendkívül fontosak az érzékszintek. Az elemekkel és gondolatokkal való játék flexibilitást igényel. Itt az egyén játszik a spontán ötletekkel, színekkel, formákkal. A belső feltételekhez Rogers két külső kreativitásfejlesztő tényezőt említ meg: a pszichológiai biztonságot és a pszichológiai szabadságot. A pszichológiai biztonságnak fontos feltétele, hogy az állapotától függetlenül az egyén teljes bizalmunkat élvezze, olyan légkör biztosítása, ahová a külső kritikus megnyilvánulások nem jutnak be, egy biztonságos atmoszférában szabadabb módon tud megnyilvánulni és visszanyúlni a belső értékeihez.

Elmondható, hogy a kreativitás csak egészséges lelkületből tud születni. Ha nincs tisztában az ember a saját értékeivel, nem tudja kibontakoztatni képességeit.      A kreativitásban a tudás és a szépség kézen fogva jár egymással. Schiller úgy fogalmazta meg, hogy „a szépség hajnali kapuján át léphetünk a tudás birodalmába”. Ami a szépség, jóság, igazság hármasság kritériumának megfelel, az a valódi kreativitás, és ezt az emberek megérzik. Ez az, ami a világot előre viszi és társadalmunkat táplálja.

A kreativitás fejlesztésének és jobb megismerésének egyik kiváló eszköze a csoportos coaching, ezért “Impulzus” programunk keretében ebben a témában is indítunk csoportot.

Tematikus programunk címe: Kreativitásunk és energiaszintünk fokozása
A program részletes tartalmait a következő linken lehet megtekinteni: http://www.venustus.hu/szervezeti-megoldasok/business-coaching/tematikus-csoportos-coaching/